Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Versenyszabályzat

 Munkaló Egyesület

Rönkhúzó Általános Verseny Szabályzata

1., A  verseny célja 

A Munkaló Egyesület által létrehozott rönkhúzó versenyek megismertetése és népszerűsítése.

a.,Verseny 

A munkaló Egyesület által elfogadott verseny számokból :

 -       Fogathajtás

 Páros fogathajtás, az adott pályán meghatározott feladatok teljesítése. Az erre megadott idő maximálisan 3 perc.

 -      ­Ügyességi rönkhúzás

 Páros hajtás, kb. 6méteres rönkkel/ és vagy rönkökkel ügyességi feladatok végrehajtása,

 Maximális idő 3.perc.

 -    Rönkhúzás

 50 méteres pályán, 5 méteres rönkök húzása, 10 méterenkénti lánccal történő rögzítése, 2.5 méter hosszú láncokkal.

 -    Szánhúzás

 30 méter hosszú pályán, egyes vagy páros hajtás-­huzatás, kezdő súly 800kg és körönkénti 300kg súlynöveléssel.

 A verseny ezen számok kombinációjából állítható össze.

 

2., A résztvevők

 a., Lovak

 A versenyen bármilyen lóval indulni lehet, mely a hatályos állategészségügyi törvénynek megfelel és tulajdonjoga tisztázott. (Ló útlevéllel rendelkezik.) Továbbá 2. élet évét betöltötte, egészséges, jó kondícióban van. Szemmel létható sérülései nincsenek. A versenyen vasalt illetve vasalatlan lóval is lehet indulni. 

 b., Lovak felszerelése

 Egyaránt megengedett a magyar (szügyhám ) román, ( farhámos ) és kumet hámok használata. A szerszámokról, a versenyzőknek maguknak kell gondoskodni. A versenyzőknek ép és megfelelő állapotú szerszámokkal kell rendelkeznie. A szemző és a szemző nélküli kantár is megengedett. A lovak felszereléséhez tartozik még a bókony más néven kisafáról a versenyzőnek kell rendelkeznie. 

b., Lovasok / Hajtók

A versenyt amatőrök, szabadidő lovasok számára írjuk ki.

A versenyen bárki részt vehet, aki jó egészségi állapotban van és megfelelő lovas tudással rendelkezik.

Bódult vagy kábítószer hatása alatt álló versenyzőt nem áll módunkban fogadni.

Az öltözékre nincs külön előírás, de kérünk mindenkit, hogy rendezett ruhában lépjen a pályára.

A bírók – lovasemberhez méltatlan viselkedés esetén – azonnal és bárkit kizárhatnak a versenyből.

A versenyen mindenki csak saját felelősségére vehet részt!

18. élet évét be nem töltött lovasért annak szülője/gondviselője tartozik felelősséggel, melyet a nevezéskor írásban is megerősít.

Versenyzők alatt a továbbiakban a ló, lovak és azok hajtóját értjük.

A verseny teljes ideje és területe alatt a lovak bántalmazása kizárást von maga után. Az ostor használata megengedett, de a ­lovak bántalmazása TILOS!

A Btk. 266/B.§ (1) bekezdése alapján aki gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy gerinces állattal szemben olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza, vétséget követ el.

 c., Rendező

A versenyt rendező, önálló jogi személy. Felel a rendezvény lebonyolításáért, a körülmények megteremtéséért, gondoskodik a terület rendelkezésre állásáról, valamint a díjazásról.

A rendező nem felel az egyes versenyzők testi épségében vagy vagyontárgyaiban keletkezett károkért. A rendező köteles a versenyhez tartozó technikai eszközöket biztosítani illetve a versenypályát jól léthatóan kijelölni és biztonságossá tenni.

Továbbiakban a rendező köteles a versenyen megjelent lovak elhelyezéséről és ellátásáról gondoskodni.

d.,Versenyigazgató

 A verseny sportszakmai vezetője. Biztosítja a szabályok betartását, kapcsolatot tart a bírókkal és a rendezővel. Szakmai kérdésekben segítséget nyújt a résztvevőknek, a versenyző és bírók közötti vita esetén döntési jogkörrel bír. 

e.,Bírók

 Pályánként két bíró határozza meg a hibapontokat. A bírókat a rendező kéri fel.

f., Segítők

 A verseny lebonyolításában a segítők is részt vesznek. A rendező felkérésére a pályán kívül és a pályán belül is végzik tevékenységüket.

 

3., A helyszín

 a., pálya

A versenyen, versenyszámonként egy pálya alakítható ki. Pályánként egy vezető bíró és egy technikai bíró szükséges. A pálya szélén min.1.5 méteres biztonsági sáv kialakítása kötelező a versenyt rendezőnek.

b., akadályok

 Az akadályokat a rendező állítja össze. Az akadályok listája a mellékletben található.

 

 4., Pontozás és helyezések

a., technikai hibapontok

 Egy akadály helytelen, hibás teljesítéséért a technikai bíró hibapontot, pontokat számít fel, az alábbiak szerint:

1 hibapont verőhiba,

3 hibapont az akadály kihagyása

 

 b., helyezések

A helyezési sorrend alapja, az adott versenyszámban a legtöbb pontot elérő versenyző. A magyar bajnoki összetett pontozás az előre kiírt versenyek, elért helyezések pontszámából tevődik össze.

 

Az első helyezett: 10 pontot, a tizedik helyezett, 1 pontot és a további helyezettek 1 pontot kapnak.